کارگاه آکوستیک، حمیدرضا پاسوار

کارگاه آکوستیک، حمیدرضا پاسوار

یکی از پنج ابزار انسان برای شناخت جهان پیرامون خود، گوش است و یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در این جهان ناشناخته صداست طیف وسیع…

Read Article →