حمیدرضا نوربخش

نوربخش

استاد حميدرضا نوربخش در آبانماه سال ۱۳۴۴ در خانواده ای اهل علم و دانش و هنر در شهر قم ديده به جهان گشود. برخوردار بودن از نعمت پدری که خود با مکاتب آوازی قدما آشنايی کامل و با آخرين بازمانده آنان مرحوم تاج اصفهانی ارتباطی دقيق و صميميتی پايدار داشت نوربخش را از هنرجويان بلاواسطه مکتب آوازی تاج قرار داد. وی گذشته از تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق سالها در ادبيات فارسی و عرب در محضر فرهيختگان اين دو رشته رشته کسب کمال نموده است. ايشان با حضوری مستمر در محضر استاد احمد عبادی شديداً مورد توجه و علاقه خاص ايشان قرار داشت. موهبت تلمذ در محضر استاد بزرگ آواز ايران محمدرضا شجريان از فرصتهای مغتنمی بود که نصيب نوربخش گرديد و پس از گذشت سالها، اين ارتباط علمی و آموزشی همچنان بر دوام است.

وی به مدت 2 سال رياست هنرستان موسيقی پسران را عهده دار بوده است دومين اثر ايشان به همراه پرويز مشکاتيان و گروه عارف، به عنوان کنسرت همايون انتشار يافته است. ايشان کنسرتهای متعددی را در داخل و خارج از کشور با گروه استاد پايور و عارف اجرا و برگزار نموده است. وی در تشکيل و تاسيس خانه موسيقی نقش بسزايي ايفاء نموده است و در حال حاضر سمت رياست خانه موسيقی را به عهده دارد. ايشان هم اکنون به امر آموزش آواز و تکنيکهای آوازی اشتغال دارد.