جدول زمانبندی کلاسها

برنامه هفتگی

میلاد قریشی
(کوبه ایی)
بهنام ماهپار
(پیانو)
فرهود بیگلربیگی
(فلوت)
عارف طلوعی
(تار و سه تار)
شنبه
امیر غلامی
(آواز)
صدرالدین طاهری
(گیتار)
آوا فرزانه فر
(پیانو)
محمدرضا اتابکی
(ویولن)
(موسیقی کودک)زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
یکشنبه
داریوش پیرنیاکان
(تار و سه تار)
رضا صالحی
(تنبور)
بهناز ذاکری
(سنتور)
امیر غلامی
(آواز)
حمیدرضا نوربخش
(آواز)
دوشنبه
آرش فرهنگفر
(تنبک)
محمود میرزایی
(پیانو-آواز)
احسان فرامرزیپور
(گیتار)
زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
سه شنبه
مهدی شهسوار
(آواز)
ایوب سعیدی
(دوتار شمال)
چهارشنبه