جدول زمانبندی کلاسها

برنامه هفتگی

میلاد قریشی
(کوبه ایی)
بهنام ماهپار
(پیانو)
فرهود بیگلربیگی
(فلوت)
شنبه
امیر غلامی
(آواز)
صدرالدین طاهری
(گیتار)
آوا فرزانه فر
(پیانو)
محمدرضا اتابکی
(ویولن)
(موسیقی کودک)زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
یکشنبه
داریوش پیرنیاکان
(تار و سه تار)
رضا صالحی
(تنبور)
بهناز ذاکری
(سنتور)
امیر غلامی
(آواز)
حمیدرضا نوربخش
(آواز)
دوشنبه
آرش فرهنگفر
(تنبک)
محمود میرزایی
(پیانو- سلفژ-آواز)
احسان فرامرزیپور
(گیتار)
زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
سه شنبه
مهدی شهسوار
(آواز)
ایوب سعیدی
(دوتار شمال)
عارف طلوعی
(تار و سه تار)
چهارشنبه