کارگاه شناخت موسیقی و گیتار فلامنکو، کامبیز پاکان

Screen Shot 2015-06-15 at 7.54.13 PM

کارگاه شناخت موسیقی و گیتار فلامنکو

  با توجه به اهمیت تاریخی-موسیقایی هنر فلامنکو، بر آن شدیم تا دوره ای برای علاقمندان این سبک برگزار کنیم تا هنرجویان و نوازندگان در زمینه سازهای مختلف نیز از آن بهره مند شوند. ویژگیهای موسیقی فلامنکونتیجه ترکیب تأثیرات اقوام مختلفی است که در طول تاریخ در جنوب اسپانیا ساکن بوده یا از آنجا عبور کرده اند. در اواسط قرن پانزدهم میلادی اقوام کولی که از شمال هندوستان بعد از قرنها مهاجرت وارد اسپانیا شدند، باعث شکل گیری آنچه که امروزه آنرا فلامنکو می نامیم گردیدند. مدرس این دوره کامبیز پاکان، سالهای زیادی در شهر granada و jerez de la frontera در اسپانیا اقامت کرده واز محضر اساتیدی چون manolo sanlucar, gerado nunez بهره جسته است. او در اسپانیا و آمریکا در رشته های اتنوموزیکولوژی، فلامنکولوژی و ادبیات اسپانیایی تحصیل کرده و سابقه بیش از۳۰ سال نوازندگی گیتار دارد که شامل کنسرتهای متعددی در کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتقال، سوئیس، آمریکا، هندوستان و …است.

  این کارگاه در سه سطح چهار ساعته طراحی شده که علاقمندان می توانند از مبتدی تا پیشرفته با هر پیش زمینه موسیقایی در آن شرکت کنند.

دوره اول

 آشنایی با تاریخ فلامنکو

دوران پیش از فلامنکو –
زریاب کیست؟ نقش او در فرهنگ و موسیقی الاندلوس –
( دوران نخستین (۱۸۶۰-۱۷۶۵ –
( دوران طلائی (۱۹۱۰- ۱۸۶۰ –
( اپرا فلامنکا (۱۹۵۵-۱۹۱۰ –
( رنسانس فلامنکو (۱۹۸۵- ۱۹۵۵ –
( عصر مدرن ( ۱۹۸۵ تا حال –

 تاریخچه گیتار فلامنکو

تفاوت بین ساخت گیتار کلاسیکال و فلامنکو –

 شناخت و مطالعه ویژگی های فلامنکو

    لغت شناسی فلامنکو

 مباحث اجرایی و شناخت دستگاههای فلامنکو

 مروری بر دستگاه های موسیقی فلامنکو –

آوازها بدون همراهی گیتار –
آوازها با همراهی گیتار –
:دستگاه های اصلی –
solea, siguiriyas, tangos,fandangos

 کمپاس، میزان و ریتم در هنر فلا منکو –
ضرب، وزن، انواع میزان، میزان مختلط یا لن –

تئوری و هارمونی گیتار فلامنکو –
cadencia andaluza, سنّت، هارمونی مدرن –

پیشنهاد برای همراهی آواز و رقص فلامنکو –

خلاصه دوره دوم

. شناخت عمیق تر با سیستم های ریتمیک و هارمونیک در فلامنکو –
. آشنایی با تکنیکهای نوازندگی گیتار فلامنکو –

خلاصه دوره سوم

(این دوره مخصوص نوازندگان و هنرجویان گیتار می باشد)
: شناخت کامل تری از چند دستگاه اساسی فلامنکو از جمله –

soleá, siguiriyas, bulería, buleria por solea

Style: "Portrait B&W"از دیگر تجربیات کامبیز پاکان

– ليسانس “Spanish Literature & Cultural Studies” دردانشگاه California State University at Long Beach آمريکا از سال١٩٩٩ تا سال٢٠٠۵

– ليسانس “Ethnomusicology/Flamencology” دردانشگاه California State University at Long Beach آمريکا از سال١٩٩٩ تا سال٢٠٠۵

– اخذ تخصص حين ليسانس )Minor( در Music Theoryدردانشگاه California State University at Long Beach آمريکا درسال٢٠٠۵

– دانشجوی ميهمان جهت اخذ ۶٠ واحد درسی در رشته های Spanish Literature و Ethnomusicology دردانشگاه Granada در دپارتمان Facultad de Filosofia y Letra و دانشکده Centro de Lenguas Modernas اسپانيا از سال ٢٠٠٠ تا سال ٢٠٠٢

– فوق ديپلم در هنر های آزاد “Degree of Associate in Liberal Arts” در Los angeles Harbor College آمريکا از سال ١٩٩٣ تا سال ١٩٩۶

– نوازندگی همراه درکانون فلامنکو “Los Cernicalos” در شهرJerez اسپانيا ٢٠١٠ تا ٢٠١۴

– نوازندگی همراه درآکادمی هنرهای زيبا ی “Manuela Carpio” در شهرJerez اسپانيا ٢٠١٠ تا ٢٠١٣

– نوازندگی همراه درآکادمی هنرهای زيبا ی “Juan Parra” در شهرJerez اسپانيا ٢٠١١ تا ٢٠١٢

– مدرس گيتاروموسيقی درهنرستان هنرهای زيبای شهرOrange County آمريکا ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩

– مدرس نوازندگی همراه در دانشگاه University of California Irvine آمريکا ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٧

– مدرس نوازندگی همراه در دانشگاه University of California at Los Angeles آمريکا ٢٠٠۵ تا

٢٠٠۶و ١٩٩٩

– مدرس نوازندگی همراه در دانشگاه Chapman University شهرOrange County آمريکا ١٩٩٧ تا

– مدرس نوازندگی همراه در کالج Santiago Canyon شهرOrange County آمريکا ١٩٩٧ تا ١٩٩٨