مبانی و تحلیل موسیقی ایرانی، هومان اسعدی

مبانی و تحلیل موسیقی ایرانی، هومان اسعدی


dsc09816-copy-2

مبانی و تحلیل موسیقی ایرانی

این دوره توسط آقای هومان اسعدی تدریس می شود که در سه بخش (هر بخش ۸ ساعت) طراحی شده

دوره اول، مبانی تئوریک و تعاریف پایه در موسیقی ایرانی

دوره دوم،  متر آزاد در موسیقی ایرانی و تجزیه تحلیل گوشه هایی از چند ردیف

دوره سوم، تحلیل ساخته هایی با متر مشخص در موسیقی ایران

 

هومان اسعدی

کارشناسی,۱۳۷۷, موسیقی, دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد, ۱۳۷۹,  پژوهش هنر, دانشگاه تهران

دکتری, ۱۳۸۵,  پژوهش هنر,  دانشگاه تربیت مدرس