دوره چهارم کارگاه فلامنکو، کامبیز پاکان

دوره چهارم کارگاه فلامنکو، کامبیز پاکان

 

مباحث دوره چهارم:

 این کارگاه مختص به نوازندگان گیتار فلامنکو می باشد. در این دوره دستگاههای ۱۲ ضربی از جمله soleá, soleá por bulería, bulerías, alegrías مورد بررسی قرار می گیرد. انواع مختلف واحدهای ریتمیک در هر دستگاه همراه با ویژگیهای مربوط به آن آموزش داده می شود. سپس استفاده از آنها با اجرای چند جمله موسیقایی (falseta) در آن دستگاه و همینطور اشاره ای به همراهی آواز ارائه داده می شود.