(مهدی مشهدی (شهسوار

7 copyمهدی مشهدی (شهسوار) متولد ۱۳۶۱ تنکابن، در خانواده ایی اهل هنر از ۱۸سالگی آموزش مقدماتی آواز را آغاز کرد.

از سال ۱۳۸۳ دوره آموزش صداسازی؛ ردیف؛ بازسازی آثار قدما و طرح آواز را به مدت ۱۰ سال نزد استاد حمید رضا نوربخش فراگرفته و از محضر استادان لطفی و کیانی مدت کوتاهی بهره جسته است.

در بخش اجرا کنسرت های مختلفی با گروه فاخته تنکابن و گروه آوای کهن تهران برگزار کرده و هم اکنون  آلبومی زیر نظر استاد نوربخش و استاد پیرنیاکان به سرپرستی حامد جوکار در دست انتشار دارد.