هنر اجرا – پرفورمنس آرت

Arts-Supplied-Credit-Andrew-Russeth-Performance-Art

 

از آنجا که پرفورمنس فعالیتی ناپایدار(1) است، تعریف این پدیده هم دائماً در حال دگرگونی است. لغات و اصطلاحات دیگری مانند اتفاق(2)، ازایده تا اجرا و به بیان شخصی خود لغت معرکه گیری مناسب است. این کلاسها به صورت کارگاهی است و برای هر سنی با هر اندازه شناخت از هنر می تواند برگزار گردد

:سرفصل کلی کلاسها

  بعد از گذر از تاریخچه این هنر و پیدایش آن، به شناخت صحیح پرفورمنس پرداخته می شود. سپس به شکل عملی مشغول تجزیه و تحلیلِ این عوامل می شویم

 ـ اند ازه؛

 (زمان (تاریخ بوجود آمدن، طول مدت –

(مکان (جغرافیا/جامعه، محل اجرا –

رابطه ی مولد/غیر انسانی (بطورِ مثال، امکاناتِ فیزیکی) با اجراکننده/انسانی –

نحوه ایجاد میان کُنش با مخاطب –

نحوه آئین وار شدن یک پرفورمنس –

ـ برنامه ریزی و شکل دادن برای پرفرمنس

Ephemeral(1)

Happening(2)

نادر مشایخی/تهران/اردیبهشت۹۵

این کارگاه در چهار قرار دو روزه (هر روز ۲ ساعت) و حداکثر برای۱۰ نفر برگزار می شود و هر پروژه، از طرف شرکت کنندگان این کلاسها، برای اجرا آماده می گردد

اجرای آفتابه لگن هفت دست