بررسی جایگاه تاریخی موسیقی امروز ایران

photo_2018-04-11_22-49-31

بررسی و شناخت جایگاه تاریخی موسیقی امروز ایران

   برای درک هنر هر دوره، بررسی شرایط تاریخی-جغرافیایی آن دوره و نیز چگونگی تعامل و ارتباط هنر با آن برهه ضروری است. برخورد هنرمند با این شرایط را می توان در آثارش مشاهده کرد، در نتیجه بی ربط نخواهد بود اگر بگوییم ” هنر زائیدۀ دوران خویش است”. دورانی که در آن به سر می بریم ما را وادار به واکنش های تحلیلی، تقابلی و گاه انتقادی می کند

آنچه در این کارگاه مورد بحث و موشکافی قرار می گیرد بررسی متمرکز آثار مختلف موسیقی و ارتباط آن با هنرهای دیگر (سینما – تئاتر – نقاشی …)، چگونگی واکنش هنرمندان معاصر به دورانشان و نیز نحوه تبلور این واکنش در آثار آنان است

در این کارگاه بررسی و شناخت موسیقی کنونی ایران، از چند منظر مورد توجه قرار می گیرد

 بررسی ادواری-

بدین منظور از نظر ترمینولوژیک واژۀ ” دوران” مورد واشکافی قرار خواهد گرفت ودوره های مختلف مشخص خواهند شد
در همین راستا ویژگی های موسیقی معاصر ایران از منظر

الف – زیبایی شناختی
(ب – جامعه شناختی (سیاسی – اقتصادی
پ – سبک شناختی

ارزیابی خواهد شد

یک اثر مشخص از نگاه فوق-

الف- مورد تحلیل قرار خواهد گرفت
ب- نسبت آن اثر با هنرهای دیگر( سینما- نقاشی – معماری – عکاسی) مورد پرسش قرار می گیرد
پ- امتداد منطقی آن با دوره های گذشته مورد سوال قرار خواهد گرفت

وضعیت کلی آثار موسیقی در یک نگاه شمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت-

 یک شکل از موسیقی (ردیفی، پاپ، کلاسیک…) به طور گسترده تر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت-

 عامل ” پدیده” در موسیقی واکاوی خواهد شد-

در پایان، یک اثر در اختیار شرکت کنندگان گذاشته خواهد شد تا با استفاده از داده های دریافت شده، توسط خود آنها مورد ارزیابی قرار گیرد

مدرس دوره آقای مهران پورمندان

این کارگاه در چند دوره، روزهای پنجشنبه و جمعه به مدت چهار ساعت برگزار خواهد شد. بدلیل محدودیت ظرفیت، ازعلاقمندان خواهشمندیم جهت رزرو هرچه سریعتر با آموزشگاه تماس حاصل نمایند