درگذشت استاد محمدرضا لطفی

درگذشت استاد محمدرضا لطفی

lotfi copy

.درگذشت استاد بزرگ موسیقی ایران را به تمامی دوستداران هنر تسلیت عرض میکنیم