کارگاه ساز و آواز

WhatsApp Image 2019-05-21 at 2.24.42 PM

این کارگاه  در چند سطح به سرپرستی مهدی شهسوار و همیاری کامران آریانفر برگزار می شود

مباحث دوره مقدماتی

هماهنگی متر خواننده با نوازنده

نقش سکوت در آواز

تقویت کوک

شناخت گوشه های ردیف سازی

درک شعر

آداب صحنه و اجرا

 در پایان دوره قطعاتی از خوانندگان به انتخاب سرپرست کارگاه ضبط و همچنین برنامه ایی برای اجرای صحنه ایی هماهنگ خواهد شد