کارگاه جمع ضرب

DSC07055site

اجرای گروهیِ سازهای کوبه ای فعالیتی باستانی است که هزاران سال برای ارتباط، درمان، آموزش و جشن در سراسر زمین استفاده می شده. فضایی امن برای عضوی از گروه بودن در عین حفظ فردیت. فرهنگهای بومی، علاوه بر ساخت موسیقی، از آن به منظور جمع کردن مردم برای جشن گرفتن، معاشرت، عزاداری و درک حضور همدیگر استفاده می کردند. فرصتی برای دیده و شنیده شدن، فراتر از مرزهای برخود تحمیل شده ی معمول (وضعیت اقتصادی، جنسیت، عقاید، نژاد، سیاست، سن…) و آگاهی از این که ما همه برابر و اعضای ضروری یک کل هستیم

این روزها، روش زندگیمان فرصتهای ارتباط عمیق و اصیل با دیگران را محدود کرده است. تاثیر این موضوع را در افزایش امراض همه گیر مثل افسردگی و اعتیاد می توان مشاهده کرد. با ساخت گروهیِ موسیقی  میتوانیم حقیقتی که پیشینیانمان به خوبی می دانستند را دوباره کشف کنیم: قدرت تبدیل در حمایت، ارتباط و همراهی گروه

آرتور هال می گوید

کوبه ای نوازی گروهی یک تجربه ی مفرح از یادگیری مقدماتی است. مردم می توانند با استفاده از همنوایی سازهای کوبه ای و اصوات انسانی، موسیقی و شادی بیافرینند

 موسسه دیگری چنین می گوید

حلقه ی کوبه ایی نوازی رویدادی است بر پایه ی ریتم که با بکاربردن سازهای کوبه ای به جمع شرکت کننده قدرت ساخت موسیقی زیبا در لحظه می دهد. ساخت موسیقی برپایه ی ریتم در گروه فعالیتی حرکتی است که همه را جدا از تجربه و توانایی موسیقاییشان شامل می شود. از فواید این فعالیت برای افراد اتصالشان به هدف مشترک بیان فردی خلاق است

جیم دناوان می گوید

حلقه کوبه ای تبدیلی، گروهی است از انسانها که باهم به وسیله ادوات ریتمیک موسیقی در لحظه می سازند و تغییر مثبتی را تجربه می کنند. این تغییر مثبت کلیدی است برای تشویق آنها به ساخت موسیقی با دیگران

نواختن ساز کوبه ای به قصد تفریح کاری است شگفت انگیز، ولی کمک به مردم برای ساخت ارتباط بین آفرینش موسیقیشان و اینکه چطور این کار الگویی می شود برای راههای همکاری و هماهنگ بودن با دیگران، میتواند زندگیشان را تغییر دهد

این کار گاه فرصتی است برای درک و ساخت ارتباط عمیقتر بین افراد و سازهای کوبه ایی برای ساخت اجتماعی قو‌ی تر. محیطی امن و عاری از ترسهای ناشی از اشتباهات سرکوب شده گذشته برای ابراز بیان اصیل خود در راستای تقویت تمرکز و بیرون آمدن از دنیای اخبار و زندگی در لحظه. در این کارگاه ایده آل وجود ندارد و همگی از مسیر لذت می بریم که با یاد گرفتن تکنیکهای ابتدایی سازهای کوبه ایی و مفهوم ریتم شروع می شود

از اهداف این کارگاه، ترفیع هوشیاری، بهبود کیفیت زندگی،  توسعه صلح، لذت و عشق،  تقویت فکر جمعی در هرکجاست

پیشنیاز این دوره قبول و احترام به لیست بایدها و نبایدهایی است که باعث محدودیت یکدیگر می شود و مسئولیتی است که در قبال همدیگر داریم و اعتماد رو بینمون می سازد*

برای کسب اطلاعات بیشتر با چاووش تماس بگیرید لطفا