بهداد بابایی

آموختن نوازندگی ساز سه تار را از هفت سالگی نزد دایی خود استاد پرویز مشکاتیان آغاز نمود و در این راستا از محضر استادان محمد فیروزی، داریوش پیرنیاکان، زیدالله طلوعی بهره جست. سال ۱۳۷۳ به گروه عارف راه یافت و همکاریش تا پایان کار این گروه ادامه داشت
او در آثار متعددی تک نوازی و همنوازی داشته، با خوانندگان برجسته ایران همکاری نموده و کنسرت‌های متعددی در‌ داخل و خارج از کشور اجرا کرده است