درباره چاووش

درباره چاووش

 در سال ۱۳۵۴ گروهی با نام شيدا به سرپرستی استاد محمدرضا لطفی در راديو تاسيس گرديد. با گذشت زمان و اضافه شدن هنرمندان ديگری به…

Read Article →