محمدرضا اتابکی

Atabaki

دارنده لیسانس موسیقی و فوق دیپلم در رشته موسیقی – دراماتیک و تجسمی  در سال ۱۳۵۷ – 

دارای مجوز تدریس موسیقی در سال۱۳۵۴ از وزارت فرهنگ و هنر –

هنرآموز موسیقی آموزشگاه و دبیرستان ها از سال ۱۳۴۰ – 

نوازنده ارکسرهای فرهنگ و هنر ۱۳۵۰-۱۳۵۴ – 
هنر آموز دانشسرا و تربیت معلم –

مسئول ساختمان شماره ۲ انیستیتو هنری –

کارشناس خدمات هنر ( موسیقی – دراماتیک و تجسمی ) در دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی –

کارشناس مسئول کتاب درسی هنر – 
مدرس موسیقی دوره های تربیت مدرس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه ابوریحان – 
تدریس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی – 
معاون مرکز سرود و آهنگهای انقلابی در سال های ۱۳۶۴-۱۳۶۶ –

عامل ومجری اولین و دومین جشنواره موسیقی فجر در وزارت فرهنگ و ارشاد – 
ناظر صدور مجوز نوازندگان موسیقی – 
یازده سال معاون هنرستان موسیقی با حفظ سمت کارشناسی هنر – 
کارشناس تحقیق و برنامه ریزی موسیقی در مرکز گسترش آموزش های هنری – 
مدرس ویولن در آموزشگاه امین در سال های ۱۳۴۲-۱۳۴۴ –