ایوب سعیدی

photo_2017-04-09_06-00-24

 

 

متولد۱۳۵۹، مشهد

.آموزش دوتار را از شش سالگی نزد استاد محمد یگانه در قوچان آغاز و در نوجوانی افتخار شاگردی استاد حاج قربان سلیمانی را پیدا کرد

 برگزیده موسیقی نواحی ایران در جشنواره فجر  ۱۳۷۹

برگزیده جشنواره موسیقی کردی سنندج  در تکنوازی دوتار شمال خراسان

 همنوازی  با گروه دوتار نوازان قوچان درسه دوره جشنواره موسیقی فجر وموسیقی جوان

همنوازی با گروه طرقه دربخش جنبی جشنواره موسیقی فجر، رادیو تلوزیون کردستان عراق

همکاری با رادیو تلوزیون خراسان

از سال ۱۳۸۰ به گرداوری موسیقی شمال خراسان پرداخت
;و در محضر بخشی ها و اساتید شمال خراسان
روشن گل افروز، حسین ولی نژاد، اکوحسین ربیعی، استادجعفررحمانی، فریدون غلامی (مکتب گلیان شیروان)، عیسی بخشی قلی پور (دوتار کرمانجی بجنورد)، استاد علی آبچوری (نوازنده قشمه)، استادحسین ببی (نوازنده دایره)، استاد ولی رحیمی (نوازنده کمانچه)، استادیحیی باغچقی (نوازنده بلیر)، استاد خان محمد آدینه (نوازنده قشمه)، استاد حسین عزیزی (خواننده کرمانج)، استاد علی اکبربهاری (نوازنده سرنا)، بخشی انا مراد رستگاری، بخشی آشور گلدی گرکزی (دوتارترکمن)، سهراب بخشی (دوتار کرمانجی آشخانه)، استاد عباسقلی رنجبر، استاد اباصلت راستگو (مکتب قوچان)، بخشی ای محمد یوسفی، بخشی براتعلی یگانه، فرزند اولیاقلی یگانه (مکتب درگز) حاضر شد