مهران پورمندان

photo_2017-02-06_07-04-34

متولد ۱۳۴۲

 دیپلم نوازندگی پیانو از کارگاه موسیقی رادیو تلویزیون ملی ۱۳۵۷

 دیپلم آهنگسازی از کنسرواتوار سرگئی راخمانینف پاریس ۱۹۹۲

دیپلم متدولوژی روش های آموزش از کنسرواتوار برن – سوئیس

سابقۀ تدریس در هنرستان موسیقی دختران و پسران ، تاریخ موسیقی و فرم و آنالیز- دانشگاه هنر ( دانشکده موسیقی – دانشکده سینما تئاتر) تاریخ موسیقی، پیانو پراتیک دورۀ لیسانس و تجزیه تحلیل موسیقی دوره فوق لیسانس، دانشگاه سوره، موسیقی فیلم

آثار مکتوب

دایره المعارف موسیقی کهن ایران

تاریخ تحلیلی موسیقی فیلم

 بنیان های آموزش موسیقی ( ترجمه) بیش از ۳۰ مقاله در زمینه های مختلف موسیقی

آثار موسیقی 

سی دی آرش ۱۳۹۵

موسیقی فیلم های بلند نیمه گمشده، وادی خاموشان ۱۳۸۵

روئیدن در باد ۱۳۹۰

آثار تصویری

ساخت فیلم های مستند : زمانه و دوران خلق یک اثر ۱۳۹۰

زنگی یک موسیقیدان ۱۳۹۴

یک موسیقیدان فرانسوی در دربار قاجار۱۳۹۴

عضو کانون مدرسان و پژوهشگران خانه موسیقی ایران